ICON3

ליבה הפקות יתכננו לכם לכל גיל יום הולדת מרגשת מיוחדת ומותאמת תקציב במידת האפשר. ניתן לכלול ביום הולדת כל רעיון . לרוב יום הולדת תכלול אירוח , שולחן מתוקים, הפעלה, בלונים , שקיות הפעלה, צילום ומקום במידת הצורך. אנו עובדים עם מיטב הספקים להצלחת כל מרכיבי האירוע.