ICON4

באופן עקרוני כל אירוע שאנו מפיקים הוא אירוע קונספט שנבנה לפי אהבותיו, דמויות שהוא מתחבר אליהן , העדפותיו של החוגג ולפי תקציבו. קונספט יכול להופיע מקבל דרך הבלונים הממותגים, הפעלות רלוונטיות, מיתוג מתוקים ואף שילוט ותפאורה משלימה. אמרו לנו על מה חשבתם אנחנו כבר נעשה את השאר..